Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

Η πορεία των Μυρίων του Ξενοφώντα προς Τραπεζούντα (Κάθοδος των Μυρίων)


Κάθοδος Μυρίων
Όποιος ενδιαφέρεται να μάθει λεπτομέρειες για το πέρασμα του Ξενοφώντα από τα μέρη της Χαλδίας του Πόντου, μπορεί να διαβάσει το κείμενο του ίδιου του Ξενοφώντα (σε νεοελληνική μετάφραση). Στο βιβλίο Δ, κεφ.Ζ, σελ. 157, παρ. 19 αναφέρεται η παρουσία των μυρίων στη Γυμνιάδα (σημερινή Μπαϊπούρτ). Η παραπομπή αυτή βρίσκεται στη σελίδα 79 του αρχείου pdf στο οποίο οδηγεί ο σύνδεσμος: Κάθοδος Μυρίων.
Μέχρι το τέλος του βιβλίου Δ περιγράφεται η πορεία προς Τραπεζούντα.
Πηγή: anemi.lib.uoc.gr/
Σύγχρονη αναζήτηση της διαδρομής αυτής στο χάρτη θα βρείτε στο σύνδεσμο: terra-pontus.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου