Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014

Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014

Εικόνες από το Λυκάστ της Κρώμνης σήμερα
Μισοερειπωμένο φυτοζωεί το σημερινό Λυκάστ της Κρώμνης. Το χωριό από το οποίο κατάγονταν σπουδαίες προσωπικότητες του ποντιακού ελληνισμού (Ματθαίος Κωφίδης, Αλέξανδρος Ακριτίδης) ζει ένα άχαρο παρόν χωρίς καν να θυμάται την αίγλη του παρελθόντος.
Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014

Ο παπάς με το ένα ράσο (του Φίλωνα Κτενίδη)

 Μικρά ερανίσματα από τα αρχεία της ΕΠΜ

Αναμνήσεις του συγγραφέα από τα καλοκαίρια του στην Κρώμνη

(Ανοίξτε με δεξί κλικ σε νέα καρτέλα)