Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015

Η πορεία των Μυρίων του Ξενοφώντα προς Τραπεζούντα (Κάθοδος των Μυρίων)


Κάθοδος Μυρίων
Όποιος ενδιαφέρεται να μάθει λεπτομέρειες για το πέρασμα του Ξενοφώντα από τα μέρη της Χαλδίας του Πόντου, μπορεί να διαβάσει το κείμενο του ίδιου του Ξενοφώντα (σε νεοελληνική μετάφραση). Στο βιβλίο Δ, κεφ.Ζ, σελ. 157, παρ. 19 αναφέρεται η παρουσία των μυρίων στη Γυμνιάδα (σημερινή Μπαϊπούρτ). 
Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρο το βιβλίο σε μορφή pdf από τον παρακάτω σύνδεσμο: Κάθοδος των Μυρίων (επιλέγουμε τον 2ο τόμο) Η παραπομπή αυτή βρίσκεται στη σελίδα 79 του αρχείου pdf 
Μέχρι το τέλος του βιβλίου Δ περιγράφεται η πορεία προς Τραπεζούντα.
Πηγή: anemi.lib.uoc.gr/
Σύγχρονη αναζήτηση της διαδρομής αυτής στο χάρτη θα βρείτε στο σύνδεσμο: terra-pontus.blogspot.gr

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2015

Debate = Τηλεμαχία = Ευκαιροκαλάτσεμαν. (Του Μωυσιάδη Παναγιώτη)

(Παρότι δεν το συνηθίζουμε, κάνουμε μια πολιτική παρέμβαση λόγω των ημερών. Το κείμενο, σε πολύ καλά ποντιακά, είναι του λαογράφου, μελετητή Παν. Μωυσιάδη)

Ετοπλαεύταν οι αρχηγοί
να λένε, ντο θ’ εφτάνε,
και την Ελλάδαν, το μικρόν,
‘ς σ’ έναν σειράν να βάλνε.

Έρθαν, εκάτσαν γιάν γιανά
και ν’ εσειραλαεύταν,
αείκον συναπάντεμαν,
Θεέ μ’, και πώς εχτέθαν..!

Καλάτσεψαν, καλάτσεψαν
κάν’ δύο τρία ώρας
και το ταμάμ’ την καλατσήν
εφέκαν απ’ αρώρας..!

Τον κόσμον ετυράνντσανε
με τ’ ούδε και τιδένα,
τα λόγια τουν, αφέγγαρα,
‘ς σο σκοινίν κρεμαμένα..

Ο Τσίπρας, πρωτοθρόνετος,
πρωτοκαλατσεμένος,
τιδέν ‘κι δί’, τιδέν ‘κι τάζ’,
έν’ πολλά νουνιγμένος..

Ατόν πολλά εχπάραξαν
‘ς σο Euro group μερέαν
και κεπεζέν εποίκανε
χέτσιον και τσιλτευτέαν…

Ο Μεϊμαράκης, λαϊκός,
και ν’ αγραβατωμένος,
εκράτνεν το μνημόνιον
απάν ντο έν δεμένος..

Τα καπαέτια έσυρεν
 ‘ς σον άχαρον τον Τσίπραν,
‘ς σην Έλλαδαν ΄΄το τρίκαλον΄΄,
ντ’ ένοιξεν μαύρον τρύπαν..

Άντσαχ ο Λαφαζόγλης εν’
τογρής, παληκαράνος,
ας σο Ευρώ θ’ εβγάλ’ ‘μας  εν
να τρώει ‘μας εν’ ο χάρος…

Τα δίφραγκα, τα τάληρα
θα φέρ’ ατά οπίς ι…
να τρώμε και βουκέουμες
τρίμαν με το χαβίτσι…

Κι ο Θοδωράκης έλεεν
‘γώ είμ’ το μπαλαντέρ’
με ότιναν θα εμπροπαίρ’,
θα είμαι η παρτενέρ…

Και ο Κουτσούμπας, ο Μήτον,
θα φέρ’ κομμουνισμόν – ι,
ν’ εφτάει το μελμεκέτ’ ν εμούν
ράμμαν με το βελόνι…

Και ο Καμένον, δικαστής
θα φέρ’  δικαιοσύνη
και τοι κλεφτάντας, τοι τρανούς,
Θα βάλ’ ‘ς σην  φυλακήν -ι.

Άνταχ’ η Φώφη έτονε
ολίγον σασεμέντσα..
‘ς σο τελευταίον το σκαμνίν
έτονε καθισμέντσα…!

Το τρίτον το μνημόνιον
και το κατηραμένον,
ατό κανένας ‘κ’ άγγεψεν
ντο είχεν ψηφισμένον…!

Ναϊλί εμάς και βάϊ εμάς
‘ς σα χέρια τουν, ντ’ ερρούξαμ’,
τα εκλογάς, ανέφελα,
τ’ ονέρτα μουν εφούρ’ξαν…