Κυριακή 23 Αυγούστου 2015

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ. Αφήγηση μιας Κρωμναίας από το http://panagiasoumelathermis.gr/

http://panagiasoumelathermis.gr/?page_id=29


ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ
Στις 27 Οκτωβρίου 2001 παρέα με το Στέλιο τον Κυριακίδη «αναστορούμε τα παλαιά» ακούγοντας την αφήγηση της μητέρας του, Βηθλεέμ Κυριακίδου .
“Εγεννέθα σην Κρώμνην του Πόντου σα 1916. Ο πατέρα μ’, ο Στυλιανόν Σιδηρόπουλος, έτον ασό Νανάκ και η μάνα μ’ ,η Σοφία, ασό χωρίον τοι Σαράντων. Εμέν εγέννεσεν σην Κρώμνην γιατί εκεί έστειλεν εμάς ο πατέρα μ’ να χειμάζουμε εξ αιτίας του Ρωσοτουρκικού πολέμου. Ατός εφογώθεν θα βομβαρδίζνε και είπεν τη μάνα μ’ να κάθεται σην Κρώμνην .« Εγώ θα σταχύζ’ σας» . Σα 1916 έρθαν σην Τραπεζούνταν δύο πλοία: το ΒΕΛΟΣ και το ΙΕΡΑΞ. Όταν ο Τούρκικον στρατόν οπισθοχώρανε η μάνα μ’ εκαράκωσεν τα πόρτας και τα παράθυρα για να θαρρούν ότι έτον εύκαιρον τα’ οσπίτ’. Οι Ρώσοι όταν εσέβαν απές έσαν πεινασμέν’. Επήραν τα ψωμία μερ είχεν ζουμωμένα η μάνα μ’. Επεκεί ατέ επήρεν εμάς κι επήγαμε σην μαχαλάν Κεμέρ-Καγιά τη Τραπεζούντας. Έσαν και άλλα μιλέτε με τ’ εμάς . Ατότε, όταν έφυαν τα πλοία ,επήραν τον πατέρα μ’ σο Ερζερούμ, εξορίαν. Εκεί εκάτσεν έναν χρόνον.

Σάββατο 22 Αυγούστου 2015

Ερείπια στην ευρύτερη περιοχή της Κρώμνης. Φωτογραφίες από τον Ali Bıyık


Χαμαιλέτε στην Κρώμνη

Ο φίλος Ali Bıyık μας έστειλε φωτογραφίες από την ευρύτερη περιοχή Κρώμνης - Ίμερας. Χωρίς να μπορούμε να ταυτοποιήσουμε την ακριβή τοποθεσία τους, δημοσιεύουμε μερικές από αυτές. 
Εδώ είναι ένας υδρόμυλος (χαμαιλέτε).Δάση στην αποψιλωμένη Κρώμνη

Παρά την εντατική υλοτόμηση στα χρόνια της ύπαρξης μεταλλείων αργύρου στην Κρώμνη (μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα τα δάση της Κρώμνης είχαν αποψιλωθεί για το λιώσιμο του μεταλλεύματος), βλέπουμε σήμερα στις γύρω περιοχές δασωμένες πλαγιές. Οι φωτογραφίες είναι του Ali Bıyık