Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017

93 χρόνια πέρασαν από τον ξεριζωμό, κατ' εφαρμογή της συνθήκης της Λοζάνης.

Στις 31 Ιανουαρίου του 1924 άδειασαν οι οικισμοί της Κρώμνης από τους κατοίκους τους. Στις εικόνες που ακολουθούν το Λυκάστ της Κρώμνης ή ό,τι απέμεινε από την πατρίδα των Ακριτιδών (24 pics του φίλου Ramazan Nas).


Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017

Επιστολή Γιάγκου Ελευθεριάδη στη μητέρα του Μαρία στην Κρώμνη το 1912.

Κωνσταντινούπολις τη 11/24 Ιουλίου 1912              
 Αγαπητή μου Μητέρα
 
                                              
Κρώμνην

"… με το νου μου προς στιγμήν ευρέθηκα σ’την Κρώμην. Θυμήθηκα και κεπία και ποτάμια και λευκία και κατζκάρια και δόκια και… και… και χωρίς να θέλω ανέβηκα στον Αληθινό και κατέβηκα σε Αλιάντων..."
(Τα προσωπικά ενθυμήματα φίλων προς ενίσχυση της συλλογικής μνήμης. Η επιστολή ανήκει στον φίλο της σελίδας κ. Παναγιώτη Κουλαουζίδη)Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017

Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017