Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018

Ακρίτειο νοσοκομείο Τραπεζούντας


Το Ακρίτειο (ή Ακριταίο) νοσοκομείο της Τραπεζούντας αποτέλεσε κορυφαία δωρεά του μεγάλου ευεργέτη της πόλης Παναγιώτη Ακρίτα, που καταγόταν από το Λυκάστ της Κρώμνης και απέκτησε μεγάλη περιουσία από τις δραστηριότητές του στη Ρωσία. Ανιψιός του και συνεχιστής της φιλοομογενειακής του δράσης ήταν ο Αβραάμ Χ. Ακρίτας, γεννημένος κι αυτός στο Λυκάστ.

Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018

Το Λυκάστ της Κρώμνης σε έξι φωτογραφίες του Meliksah San

Ο δρόμος που οδηγεί στα υψώματα νότια του Λυκάστ και από εκεί στην Αργυρούπολη
Η κοιλάδα του Γιαγλίντερε. Δεξιά, σε πρώτο πλάνο, το Παρτίν και στο πλάτωμα, στο κέντρο, η Βαρενού.