Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019

Το Νανάκ της Κρώμνης σε 10 φωτογραφίες

Το Νανάκ είναι μια από τις ελάχιστες κατοικημένες μέχρι σήμερα συνοικίες της Κρώμνης

Πίσω από τον λόφο, στα δεξιά, βρίσκονται οι υπόλοιπες ενορίες της Κρώμνης