Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019

Το κάστρο της Κρώμνης στους χάρτες της Google


Με παρέμβασή μας στη Google, εμφανίζεται στους χάρτες της (google maps και google earth) το τοπόσημο του κάστρου της Κρώμνης (krom kalesi Κάστρο Κρώμνης):                                      ΚΑΣΤΡΟ ΚΡΩΜΝΗΣ
(Για να το δείτε επιλέξτε τον παραπάνω σύνδεσμο ή την φωτογραφία)