Σάββατο 12 Μαρτίου 2022

Ο ναός του Αγίου Θεοδώρου στο Λυκάστ της Κρώμνης

 Στο Λυκάστ της Κρώμνης εκτός από την κεντρική εκκλησία του Αγίου Χριστοφόρου υπάρχει και μια δεύτερη στο όνομα του Αγίου Θεοδώρου (από τους πιο δημοφιλείς αγίους της Κρώμνης). Είναι χτισμένη στην ανατολική πλαγιά του χωριού πάνω σε απόκρημνο βράχο και τη βλέπουμε στις φωτογραφίες που μας έστειλε ο φίλος Ramazan Nas.

Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022

 


Καλλιέργειες, κτηνοτροφία και Παρχάρια της Κρώμνης του Πόντου - Polatidis

πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=ZUQ95F5sb24