Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019

Ρουσίον, χωριό στην περιοχή της ΚρώμνηςΡουσίον: χωριό του Πόντου κοντά στην Κρώμνη, ανάμεσα στη Βαρενού και το Ποτάμ’ (Yaglidere). Βρίσκεται ακριβώς πάνω από το Νατσαράντων, όπως το εντοπίσαμε στο google earth
Πριν την Ανταλλαγή κατοικούσαν εκεί 25 οικογένειες και είχαν σχολείο και δυο εκκλησίες, τον Άγιο Δημήτριο και την Αγία Βαρβάρα. Παλιότερα οι περισσότεροι κάτοικοι ήταν Κλωστοί  (Κρυπτοχριστιανοί).Το Ρουσίον στον χάρτη του Δ. Παπαδόπουλου (Σταυριώτη)

Πληροφορίες στο Γεωγραφικό Λεξικό της Χαλδίας, του Γ. Κανδηλάπτη
Στη φωτογραφία αυτή, ο φίλος Ramazan Nas
 εντοπίζει το Ρουσίον