Τετάρτη 18 Μαΐου 2022

Στη μνήμη "των τε ειρηνικώς κοιμηθέντων και των μαρτυρικώς τελειωθέντων"
 19η Μαΐου - Μνήμη γενοκτονίας. Πατριαρχικό μνημόσυνο για τους ειρηνικώς κοιμηθέντες και μαρτυρικώς τελειωθέντες Κρωμναίους αλλά και για όλους τους Ποντίους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου